เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และ อำเภอปากท่อ ได้สรุปกำหนดปัญหา และแนวทางทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และ อำเภอปากท่อ ได้สรุปกำหนดปัญหา และแนวทางทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   308   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  282  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  192   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  161  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  158  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    144  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    143  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  136  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  123  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ