ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 มิถุยายน 2565 เวลา 13.30 น. พล.อ.อ.จอม รุ่งว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดย นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมนายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี และข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดราชบุรีร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรีได้จัดเตรียมพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 35,000 ตัว ปลายี่สกไทย ขนาด 10 เซนติเมตร จำนวน 71 ตัว ให้องคมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะร่วมปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำพุขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  295   ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก...  216  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  214   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  212  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    197  ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   194  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    178  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  177  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  177  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ