ลงพื้นที่เพื่อมอบบัตรเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสวยงาม อำเภอบ้านโป่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่เพื่อมอบบัตรเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสวยงาม อำเภอบ้านโป่ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางขวัญฤทัย แซ่ลี้ ประมงอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง (นางจรรยา พันธุ์สวัสดิ์) เพื่อมอบบัตรเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสวยงาม ให้แก่เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   279    ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  192  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดค...  181  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ข้าราชการ พนักงา...  174  ลงพื้นที่ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมงโรงเรียน ...  172  การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน   154  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองหลุมดินว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับ...  148  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง และประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤ...  147  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...  137  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ