การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 516 ครั้ง
 

smiley ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพิจิตร

ITA การเปิดเผยข้อมูล 

013 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

014 คู่มือมาตรการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

017 E-Service

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. (4,312)  คู่มือสำหรับประชาชน.. (1,902) สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,687) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (1,431) ประวัติหน่วยงาน.. (1,360) โครงสร้างการบริหาร.. (1,328) วิสัยทัศน์.. (1,060) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (1,006) ประชาสัมพันธ์.. (955) GPP สำนักงาน.. (927) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย.. (904) จัดซื้อจัดจ้าง.. (832) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (830) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563.. (772) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (759) ข้อมูลอาญาบัตร.. (733) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (718) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (711) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (700) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. (675)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367