คู่มือสำหรับประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

คู่มือสำหรับประชาชน 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-24  |   ข่าววันที่: 2018-05-24 |  อ่าน: 514 ครั้ง
 

enlightenedการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แบบฟอร์มคำขอ ทบ.1  หรือ แบบฟอร์มฉบับย่อ ทบ.1

       แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ ทบ.1

enlightenedกระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) แบบฟอร์ม สป.10

enlightenedการออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) แบบฟอร์ม สป.14

enlightenedประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

       1.ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช พ.ศ.2559  (แบบฟอร์มคำขอแจ้งเลี้ยง และแบบฟอร์มคำขอยกเลิกการเลี้ยง)

       2.ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2559

       3.ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติม แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ข้อ1 (9)

          3.1 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร

          3.2 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร

          3.3 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

          3.4 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

          3.5 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

          3.6 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

          3.7 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

          3.8 แผนที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

          3.9 แผนที่ หนองวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,040)  ฤดูน้ำแดง ปี 2562.. (1,040) โครงสร้างการบริหาร.. (784) ประวัติหน่วยงาน.. (775) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (634) วิสัยทัศน์.. (625) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (603) GPP สำนักงาน.. (545) คู่มือสำหรับประชาชน.. (514) จัดซื้อจัดจ้าง.. (503) ประชาสัมพันธ์.. (431) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (402) ข้อมูลอาญาบัตร.. (360) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (330) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (307) ประมงอาสา.. (300) ประกาศจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2561.. (299) Foodsafety.. (295) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (270) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.. (232)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367