คู่มือสำหรับประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

คู่มือสำหรับประชาชน 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-24  |   ข่าววันที่: 2018-05-24 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

enlightenedการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แบบฟอร์มคำขอ ทบ.1

enlightenedกระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) แบบฟอร์ม สป.10

enlightenedการออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) แบบฟอร์ม สป.14


 Tags


Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367