บทความหน้าหลัก  สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. (4,546)  คู่มือสำหรับประชาชน.. (1,991) สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,730) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (1,511) ประวัติหน่วยงาน.. (1,428) โครงสร้างการบริหาร.. (1,374) วิสัยทัศน์.. (1,109) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (1,039) ประชาสัมพันธ์.. (1,008) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย.. (982) GPP สำนักงาน.. (956) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563.. (880) จัดซื้อจัดจ้าง.. (857) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (849) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (791) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (775) ข้อมูลอาญาบัตร.. (768) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (747) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (738) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. (732)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367