เอกสารความรู้ด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2562.. (1,192)  สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,123) โครงสร้างการบริหาร.. (857) ประวัติหน่วยงาน.. (847) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (702) วิสัยทัศน์.. (669) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (664) คู่มือสำหรับประชาชน.. (612) GPP สำนักงาน.. (591) จัดซื้อจัดจ้าง.. (526) ประชาสัมพันธ์.. (476) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (455) ข้อมูลอาญาบัตร.. (403) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (353) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (349) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (344) ประกาศจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2561.. (317) Foodsafety.. (314) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (295) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.. (260)