จัดกิจกรรมเปิดตกปลาในแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม (แหล่งน้ำเก่า ปี 2563) หนองสีดา

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


จัดกิจกรรมเปิดตกปลาในแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม (แหล่งน้ำเก่า ปี 2563) หนองสีดา วันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย และประมงอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำ จัดกิจกรรมเปิดตกปลาในแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม (แหล่งน้ำเก่า ปี 2563) หนองสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปรีชา  สุทนต์ นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธาน กิจกรรมครั้งนี้เปิดให้ตกปลาระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเบ็ดทั้งสิ้น 794 คันๆละ 50 บาท เป็นเงิน 39,700 บาท โดยปลามีปลาที่ได้คือ ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาสวาย ปลาบึกและกุ้งก้ามกราม รวมปลาที่ตกได้ จำนวน 2,382 กก.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 นน.สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ