ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางปริญดา รัตนแดง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย นายกฤษณันท์ นงรัตน์ ประมงอำเภอสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย โดยได้ออกหน่วยบริการประชาชน ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา มอบเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 นน.สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ