ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-12  |   ข่าววันที่: 2019-02-12  |  85 ครั้ง


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operati...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-12  |   ข่าววันที่: 2019-02-12  |  94 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (806)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (715) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (414) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (400) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (346) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (312) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (297) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (213) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (184) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (170) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (169) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (153) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (151) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (142) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (141) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (140) สุโขทัย.. (127) เข้าสู่เว็บไซต์.. (109) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (103) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (101)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220