ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่จุดเรียนรู้ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่จุดเรียนรู้ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายจักรพัฒน์ ทัดแพ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมด้วยพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่จุดเรียนรู้ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 ราย โดยมอบปัจจัยการผลิตพร้อมป้ายจุดการเรียนรู้ ณ จุดเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตำบลเข้าแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 นน.สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ