ร่วมปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


ร่วมปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 จำนวนเกษตรกร 166 ราย โดยมอบปัจจัยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ1,000 ตัว และอาหาร 1 กระสอบต่อเกษตรกร 1 ราย  ณ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอคีรีมาศอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 นน.สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ