การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายบุญโฮม เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว ประมงอำเภอเมืองสุโขทัย บูรณาการงานร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ควบคุม กำกับ ดูแล การทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ มาตรา 56 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พื้นที่ตำบลบ้านสวน ตำบลตาลเตี้ย ตำบลยางซ้าย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (1,965)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,587) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (1,044) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (1,007) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (949) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (908) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (790) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (659) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (623) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (607)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220