การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายบุญโฮม เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 15 รายๆละ 2,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้วสมบูรณ์

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220      fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ