การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-05-13 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายบุญโฮม เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 15 รายๆละ 2,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้วสมบูรณ์

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (1,966)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,587) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (1,044) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (1,008) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (949) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (908) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (790) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (659) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (623) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (607)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220