การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย

นายบุญโฮม เอี่ยมสะอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว ประมงอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องปลาและน้ำในสระวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัยร่วมกับผู้นำทางศาสนา กรมศิลปากร สำนักงานพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการวัด คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร และประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220      fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ