การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

การออกปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม FC 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-02-19 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย

นายบุญโฮม เอี่ยมสะอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว ประมงอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องปลาและน้ำในสระวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัยร่วมกับผู้นำทางศาสนา กรมศิลปากร สำนักงานพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการวัด คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร และประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (1,965)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,587) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (1,044) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (1,008) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (949) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (908) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (790) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (659) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (623) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (607)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220