ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-25  |   ข่าววันที่: 2020-09-25 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

           ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ให้ยื่นใบสมัครโดยตรงด้วยตนเองที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์หมายเลข 055-511019 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานประมงจังหวัด ซึ่งในกรณีนี้จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 1. ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
2. ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (448)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (351) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (305) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (303) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (249) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (244) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (229) ผังอัตรากำลัง.. (220) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (195) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (193) BannerDofTak.. (191) ปลาประจำจังหวัด.. (188) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (185) ประวัติความเป็นมา.. (182) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (182) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (181) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (180) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (173) โครงสร้างองค์กร.. (172) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (168)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000