ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator : FC) จังหวัดตาก และข้าราชการ/ลูกจ้างสำนักงานประมงจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator : FC) จังหวัดตาก และข้าราชการ/ลูกจ้างสำนักงานประมงจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-02  |   ข่าววันที่: 2020-09-02 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (487)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (397) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (333) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (328) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (314) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (307) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (280) ผังอัตรากำลัง.. (272) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (250) ปลาประจำจังหวัด.. (236) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (231) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (219) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (214) ประวัติความเป็นมา.. (213) BannerDofTak.. (209) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (208) โครงสร้างองค์กร.. (203) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (201) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (201) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000