ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก 

ฐานข้อมูลด้านการประมง


 

→ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ ←

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) คลิกด้านล่างนี้
>>อ.อุ้มผาง<<
>>อ.พบพระ<<
>>อ.แม่สอด<<

>>อ.แม่ระมาด<<
>>อ.ท่าสองยาง<<
>>อ.วังเจ้า<<
>>อ.เมืองตาก<<
>>อ.บ้านตาก<<
>>อ.สามเงา<<

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
>>>คลิกที่นี่<<<

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
>>>คลิกที่นี่<<<

Update 04 August 2021 ; 0.45 AM by S.rpp

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  194   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   182  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   162  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  146  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    132  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   113  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   113  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  109  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  109  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   107

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ