ดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่เกษตร, พื้นที่ ส.ป.ก.) ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่เกษตร, พื้นที่ ส.ป.ก.) ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตากมอบหมายให้ นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายเอกรัตน์ ท่อนแก้ว ประมงอำเภอบ้านตาก นายสุรเชษฐ์ เนื่องวัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายครรชิต พึ่งทองคำ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอบ้านตาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ดำเนินการประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่เกษตร , พื้นที่ ส.ป.ก.) ปี 2565 พร้อมทั้งออกเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ-จุดสกัด เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2565 ณ สถานที่ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด บริเวณทางเข้าป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 7ตำบลสมอโคน สถานที่ตั้งประจำตำบลทุ่งกระเชาะ (ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งกระเชาะ) และสถานที่ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  249   “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    207  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  177  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   160  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  153  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   146  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  140  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    124  ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   112  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ