“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ พื้นที่ อ.วังเจ้า”

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ พื้นที่ อ.วังเจ้า” วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก น.ส.จันดา สอนศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และน.ส.ศิริรัตน์ แสงสี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day )และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ตลาดชาติพันธุ์ หมู่ 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยให้คำปรึกษา แจกเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประมง ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้งด้านประมง และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  250   “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    210  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  177  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   161  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  161  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   152  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  141  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    134  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  118  ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ