ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก ร่วมกับนางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง นางสาวศิริรัตน์ แสงสี และนายภานุพงศ์ ปานแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังให้เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ. 2565 ที่จะมาถึงนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  184   ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   176  ประชาสัมพันธ์    151  คู่มือประชาชนด้านการประมง   119  Fisherman Shop @TAK   116  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน "1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วม...  114  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิร...  114  ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ.2560-2564   103  รณรงค์เก็บ ทำลาย เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย ช่วงฤดูน้ำแดง ปี 2565 ณ อ่างเก็บน...  99  ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกน...  96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ