"ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


"ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565" วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนางสาวอชิรญา เสือสุ่น เจ้าพนักงานประมง  เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพบพระวิทยาคม  หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยได้มีการส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ใน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อีกทั้งยังมีการให้บริการและให้คำปรึกษา แก่เกษตรกรในอำเภอ พบพระ ที่มาร่วมในงาน  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  191   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   178  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   161  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  141  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    128  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   113  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   108  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  108  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   106  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  105

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ