“ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้านตาก”

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


“ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้านตาก” วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นายเอกรัตน์ ท่อนแก้ว ประมงอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการลงพื้นที่ติดตามงาน และให้กำลังใจเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก พร้อมนี้ ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินโดยมี นางสาวจิตรา ราชแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร ได้ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงเกษตรกร นายเสกสรร พันธุ์พืช หมู่ที่ 11 ต.ตากออก อ.บ้านตาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  168   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  164  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  130  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  108  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  103  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  93  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    87  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   82  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   81  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ