“ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้านตาก”

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


“ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้านตาก” วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นายเอกรัตน์ ท่อนแก้ว ประมงอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการลงพื้นที่ติดตามงาน และให้กำลังใจเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก พร้อมนี้ ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินโดยมี นางสาวจิตรา ราชแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร ได้ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงเกษตรกร นายเสกสรร พันธุ์พืช หมู่ที่ 11 ต.ตากออก อ.บ้านตาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  196   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   185  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   163  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  146  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    132  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   119  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   113  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  112  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   110  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  110

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ