สนับสนุนปัจจัยการผลิตศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


สนับสนุนปัจจัยการผลิตศูนย์เครือข่ายด้านการประมง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายรายเดิม ปี 2564) ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดตาก ได้แก่ อ.บ้านตาก อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง อ.พบพระ และ อ.สามเงา โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ มีความยินดีและจะนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าด้านประมง ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  195   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   183  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   163  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  146  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    132  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   118  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   113  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  111  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   110  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  110

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ