ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ในอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ในอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก โดยนางสาวจันดา สอนศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุรเชษฐ์ เนื่องวัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับนายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด ออกตรวจควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในเขตอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม โดยเน้นย้ำการดูแลและตรวจสอบจำนวนจระเข้ รวมถึงสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง มั่นคง เพื่อป้องกันจระเข้หลุดรอด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  249   “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    207  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  177  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   160  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  153  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   146  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  140  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    124  ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   112  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ