ติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ ม.4 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้น ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย ในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยเกษตรกรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  199   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   175  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    169  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  155  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   118  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   116  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    115  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภ...  115  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  103  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ