สำนักงานประมงจังหวัดตาก มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแจก!!

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


สำนักงานประมงจังหวัดตาก มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแจก!!             เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ อาจทำให้น้ำในบ่อของเกษตรกรหลายๆ ท่าน เกิดการเน่าเสีย เนื่องจากน้ำขังเป็นเวลานาน
สำนักงานประมงจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ...

สำนักงานประมงจังหวัดตาก มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแจก!!
สามารถติดต่อหรือขอรับ ปม.1 ผ่านประมงอำเภอ, ผู้รับผิดชอบอำเภอทุกท่านหรือติดต่อมายังสำนักงานประมงจังหวัดตาก
เพื่อขอรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงของท่านได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  174   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  171  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  137  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  110  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  105  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  97  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   93  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    90  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   83  ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) อ.อุ้มผ...  83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ