พิธีส่งมอบสระน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


พิธีส่งมอบสระน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้ร่วมงานพิธีส่งมอบสระน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยมี น.ส.นุชจรี กองพลพรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานได้มีการร่วมกันปลูก หญ้าแฝก และปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก จำนวน 15,000 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและลูกจ้างโครงการฯ เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  199   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   175  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    169  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  155  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   118  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   116  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    115  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภ...  115  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  103  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ