สำรวจการทำการประมงในแหล่งน้ำ อำเภอแม่สอด และออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


สำรวจการทำการประมงในแหล่งน้ำ อำเภอแม่สอด และออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวจันดา สอนศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก ออกสำรวจการทำการประมงในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง มีการทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงชนิดเบ็ด และข่าย กันเป็นจำนวนมาก ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้มี กุ้งก้ามกราม ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาบ้า เป็นต้น และได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบจำนวนจระเข้ที่นำมาเลี้ยงตรงตามจำนวนที่แจ้งขออนุญาตไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  213   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   188  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   165  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  149  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    137  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   129  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   117  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  115  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  114  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   112

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ