“การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย อำเภอแม่สอด”

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


“การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย อำเภอแม่สอด” วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด  นายปริญญา พันบุญมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง และ น.ส.รพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอแม่สอด หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ การจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว หลังจากฝึกอบรม เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรทดลองปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  158   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  118  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  102  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก...  101  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   97  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  97  ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาคาร์ฟสวยงาม   87  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  82  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  76  ต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แม่สอด   75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ