ร่วมกันออกตรวจควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ร่วมกันออกตรวจควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก ร่วมกับนายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด ร่วมกันออกตรวจควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม      โดยเน้นย้ำการดูแลและตรวจสอบจำนวนจระเข้ รวมถึงสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันจระเข้หลุดในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งชี้แจงข้อปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  158   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  118  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  102  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก...  101  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   97  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  97  ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาคาร์ฟสวยงาม   87  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  82  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  76  ต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แม่สอด   75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ