ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2564 ขอประชาสัมพันธ์ ฤดูน้ำแดง ปี 2564

ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง

หรือด้วยวิธีใดๆ ในพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดจังหวัดตาก

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564

และตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามประกาศกรมประมงฯ ด้านล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดตาก โทร 055-515616

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุม...  183   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  156  ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช...  117  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก...  100  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   97  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  97  ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาคาร์ฟสวยงาม   83  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  76  ต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แม่สอด   73  เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดสวยงาม   73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ