การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-11  |   ข่าววันที่: 2021-05-11 |  อ่าน: 42 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. ยาควบคุมพิเศษ

3. ยาและวัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา

4. วิธีตรวจสอบยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา

5. ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

6. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต : ยาสัตว์น้ำ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก โทร 055-515616 หรือ 055-511019


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (570)  ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (540) ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (516) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (461) ปลาประจำจังหวัด.. (451) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (422) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (406) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (392) ผังอัตรากำลัง.. (389) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (378) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (321) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (319) โครงสร้างองค์กร.. (312) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (299) ประวัติความเป็นมา.. (292) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (281) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (278) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (273) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (271) BannerDofTak.. (253)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000