งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอบ้านตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอบ้านตาก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-11  |   ข่าววันที่: 2021-04-09 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง และ นางสาวอชิรญา เสือสุ่น เจ้าพนักงานประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นายเอกรัตน์  ท่อนแก้ว ประมงอำเภอบ้านตาก ได้ร่วมออกให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564  ณ ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยสำนักงานฯ    ได้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประมง แจกเอกสารเผยแพร่และบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าใช้บริการและให้ความสนใจเป็นอย่างดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (527)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (480) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (461) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (407) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (404) ปลาประจำจังหวัด.. (394) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (374) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (360) ผังอัตรากำลัง.. (354) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (351) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (299) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (295) โครงสร้างองค์กร.. (286) ประวัติความเป็นมา.. (272) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (270) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (266) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (264) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (254) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (245) BannerDofTak.. (240)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000