ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-04-07 |  อ่าน: 12 ครั้ง
 

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมือง และนางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ร่วมออกตรวจฟาร์มจระเข้ ในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อวางแผนในการควบคุมจระเข้ และตรวจดูความมั่นคงแข็งแรงของฟาร์ม เพื่อป้องกันจระเข้หลุด โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (527)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (480) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (461) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (407) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (404) ปลาประจำจังหวัด.. (394) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (374) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (360) ผังอัตรากำลัง.. (354) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (351) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (299) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (295) โครงสร้างองค์กร.. (286) ประวัติความเป็นมา.. (272) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (270) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (266) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (264) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (254) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (245) BannerDofTak.. (240)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000