งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอแม่สอด

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอแม่สอด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-30  |   ข่าววันที่: 2021-03-30 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้  นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง และนางสาวอชิรญา เสือสุ่น เจ้าพนักงานประมง  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด ได้ร่วมออกให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอแม่สอด ม.6 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยสำนักงานฯ ได้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประมง แจกเอกสารเผยแพร่และบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าใช้บริการและให้ความสนใจเป็นอย่างดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (571)  ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (540) ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (517) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (461) ปลาประจำจังหวัด.. (455) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (422) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (407) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (392) ผังอัตรากำลัง.. (390) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (382) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (326) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (319) โครงสร้างองค์กร.. (316) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (301) ประวัติความเป็นมา.. (294) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (282) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (278) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (273) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (271) BannerDofTak.. (253)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000