ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนและการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านประมง ปี พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนและการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านประมง ปี พ.ศ.2565 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนและการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านประมง ปี พ.ศ.2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904