ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม


[2022-09-19] ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม.. [2020-05-14] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. [2020-03-30] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2019-10-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562.. [2019-01-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระติกน้ำร้อน.. [2019-01-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพาเกษตรกรไปทัศนศึกษ.. [2019-01-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.. [2019-01-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.. [2019-01-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน.. [2019-01-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพาเกษตรกรไปทัศนศึกษ.. อ่านทั้งหมด 

ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


#ห้าม เพาะเลี้ยง  #ห้าม ปล่อย #ห้าม ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ผู้ฝ่าฝืนจำคุก สูงสุด 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดมีไว้ครอบครอง กรุณาส่งมอบให้ #กรมประมง