ประชาสัมพันธ์ การซื้อ - ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประชาสัมพันธ์ การซื้อ - ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ข่าวกิจกรรม


"เครื่องมือประมงบางชนิด" และ "สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า"

 

เครื่องมือทำการประมงที่สามารถค้าขายได้ แต่ห้ามนำไปใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ หรือในพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีทางเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวส่งผลต่อการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นสูญพันธ์ได้ และยังสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนำลูกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจมาใช้ก่อนวัยอันควร
1. เครื่องมือน็อคปลา (หม้อน็อคปลา)
2. โพงพาง รั้วไซมาน ลี่ หรือเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน
3. ลอบพับได้หรือไอ้โง่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904