หน้าแรก  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง   229   ร่วมประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวสากล   206  เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   201  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2564   192  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565   189  ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ   188   เข้าร่วมวันดินโลก ปี 2564   184  ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่   181  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   179  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ