สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2559

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2559 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-14  |   ข่าววันที่: 2016-07-29 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (641)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (450) Banner1.. (419) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (406) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (399) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (393) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (375) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (371) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (371) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (366) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (366) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (364) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (361) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (349) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (348) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (346) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (341) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (326) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (323) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (319)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000