สขร.1 ประจำปีงบประมาณ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-14  |   ข่าววันที่: 2019-06-20 |  อ่าน: 350 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (663)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (487) Banner1.. (447) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (432) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (429) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (419) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (407) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (403) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (398) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (396) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (392) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (391) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (388) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (376) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (371) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (371) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (370) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (356) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (353) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (350)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000