พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการตามรอยพ่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการตามรอยพ่อ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |   ข่าววันที่: 2017-01-14 |  อ่าน: 223 ครั้ง
 

วันที่ 14 มกราคม 2560  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา  โดยนายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์ ประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการตามรอยพ่อเมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปล่อยพันธุ์ปลาที่ฝายร่องช้าง เมื่อวันที่  15 มกราคม 2524 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดรวม 100,000 ตัว ลงสู่ลำน้ำร่องช้าง  ณ ฝายพระราชดำริ หมู่ที่ 9 บ้านปงเสด็จ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (641)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (450) Banner1.. (420) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (406) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (400) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (394) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (375) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (372) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (371) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (367) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (366) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (364) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (361) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (350) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (348) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (346) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (341) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (326) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (324) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (319)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000