พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการตามรอยพ่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการตามรอยพ่อ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 14 มกราคม 2560  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา  โดยนายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์ ประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการตามรอยพ่อเมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปล่อยพันธุ์ปลาที่ฝายร่องช้าง เมื่อวันที่  15 มกราคม 2524 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดรวม 100,000 ตัว ลงสู่ลำน้ำร่องช้าง  ณ ฝายพระราชดำริ หมู่ที่ 9 บ้านปงเสด็จ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  92  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ