ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพฤหัสบดี ที่  31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2565 และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอดอกคำใต้ (ศอ.ปส.อ.ดอกคำใต้)   ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ (ชั้น 2) อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  130   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  95  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  81  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  61  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ