ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอภูซาง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอภูซาง 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยงยศ ศรีม้า  ประมงอำเภอเชียงคำ ปฎิบัติหน้าที่ประมงอำเภอภูซาง เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ