ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยนำวาระชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และการเตรียมการการป้องกันสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง และสำรวจปรับปรุงบัญชีรายชื่อชาวประมง ในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   278   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  198  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   185  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   180  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  165  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   163  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   157  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   157  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา   146  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   145


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ