ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชีบงคำ ปฎิบัติหน้าที่ประมงอำเภอภูซาง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี  ชัยกิจวัฒนะ  รักษาการประมงจังหวัดพะเยา  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ ด่านกาญจนาภิเษก ตำบลสบบง และด่านบ้านหนองเลา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญแบะกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  154   ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  120  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  116  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  83  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา...  56  คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชกำหน...  34  NO GIFT POLICY   21


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ