ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชีบงคำ ปฎิบัติหน้าที่ประมงอำเภอภูซาง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี  ชัยกิจวัฒนะ  รักษาการประมงจังหวัดพะเยา  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ ด่านกาญจนาภิเษก ตำบลสบบง และด่านบ้านหนองเลา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญแบะกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   278   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  198  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   185  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   177  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  165  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   163  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   157  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   157  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา   146  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   145


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ