ร่วมประชุมพิจารณาช่วนเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมพิจารณาช่วนเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเขียงคำ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เข้าร่วมประชุมพิจารณาช่วนเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)  พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านนาเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  94  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  84  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  80  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  60  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ