ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอาทิตย์ที่ 19  ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านประมง)  แหล่งน้ำหนองบัว บ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมประชุม เพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ  ให้ดีและพัฒนายิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจับผลผลิตสัตว์น้ำของโครงการฯ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   227   เตรียมความพร้อมการจัดอบรม โครงการยุวประมง ประจำปี 2565   175  ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและประชุมคณะอนุกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง...  153  ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่    146  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   146  ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน   141  ร่วมประชุมและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ กบอ.   139  ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565   138  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว   137  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่    134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ