ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอาทิตย์ที่ 19  ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านประมง)  แหล่งน้ำหนองบัว บ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมประชุม เพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ  ให้ดีและพัฒนายิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจับผลผลิตสัตว์น้ำของโครงการฯ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  158   ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  124  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  116  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา...  57  คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชกำหน...  44  NO GIFT POLICY   22


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ