ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา และกลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จากเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ